Galerie de Fontein

Opzoek naar een ruimte voor een evenement, tentoonstelling, ...

Op de grote plaats in Lebbeke bevindt zich Galerie de Fontein. Deze mooie Galerie wordt ter beschikking gesteld voor personen, verenigingen en organisaties. De reservatie van Galerie de Fontein gebeurt via de gemeente Lebbeke. Reservatie doe het snelst via https://reservaties.lebbeke.be

Dagdelen: (08.00uur tot 12.00uur / 12.00uur tot 18.00uur / van 18.00uur tot 00.00uur).

Het einduur van het laatste dagdeel kan met de verantwoordelijke besproken worden.

Ook indien een lokaal niet gebruikt werd maar voorbehouden was, is de gebruiksvergoeding
verschuldigd.

Categorieën:
De verenigingen of particulieren die lokalen wensen te gebruiken worden ingedeeld in 4
categorieën:

 • Categorie A: gemeentelijke diensten, adviesraden en commissies, gemeentelijke
  liefdadigheidsverenigingen onder een nationale koepel (vb. Rode Kruis, 11.11.11, Amnesty
  International), kerkraad Wieze en het polderbestuur.
 • Categorie B: Lebbeekse verenigingen en scholen.
 • Categorie C: Verenigingen wiens maatschappelijke zetel niet op het grondgebied gevestigd is.
 • Categorie D: Alle activiteiten met enig commercieel aspect door (niet-) Lebbeekse verenigingen,privé-personen of commerciële instellingen.

Tarieven:
De ter beschikking gestelde gemeentelijke lokalen worden ingedeeld in 4 klassen:
De prijs die hieronder vermeld staat is per dagdeel.

 • Aantal m² : 115
 • Max. aantal personen zittend : 115
 • Max. aantal personen staand : 160
 • Max. aantal personen op rij : 140
 • Tafels : 1 vergadertafel
 • Stoelen : 19
 • Specificaties : koelkast en  muziekinstallatie
 • Internet : ja

uw vind ons huishoudelijk reglement hier